Total Pageviews

Saturday, April 3, 2010

भास मनाचे ...

भास तुझे नि माझे
निशब्द शांततेचे ......

भास प्रेमाचे नि मैत्रीचे
हळव्या विश्वासाचे .....

भास फुलाचे नि सुगंधाचे
दरवळणाऱ्या आठवणींचे .....

भास जबाबदारींचे नि कर्तव्यांचे
नसलेल्या नात्यांचे .......

भास अंधाराचे नि सावलींचे
मन पोखरणाऱ्या भीतीचे .....

भास मनाचे नि अंतरंगाचे
आपल्याच गूढ अस्तित्वाचे .....

कोमल ....................४/४/१०

No comments:

Post a Comment