Total Pageviews

Thursday, April 22, 2010

अस्तित्व माझे शोधतेय मी


अस्तित्व माझे शोधतेय मी
हरवले आहे ते कुठेतरी ...

माणसांच्या गर्दीत ...
प्रेमाच्या बंधनात ...
विचारांच्या कोड्यात ...
भावनांच्या गुंत्यात ...
आठवणींच्या धुक्यात ...
जबाबदारीच्या ओझ्यात ...
दुसर्यांच्या हास्यात ...
अश्रूंच्या ओलाव्यात ...
विखुरलेल्या विश्वासात ...
उरलेल्या आयुष्यात ...
अस्तित्व माझे शोधतेय मी ...

कोमल ...........................२२/४/१०

No comments:

Post a Comment