Total Pageviews

Sunday, April 11, 2010

वाट पाहत होते रे ..


वाट पाहत होते रे ..
तू परतण्याची
रडणाऱ्या मनाला
तुझ्यात सामावण्याची ...

वाट पाहत होते रे ..
तुझ्या एका हाकेची
मी दूर जात असताना
तू मला थांबवण्याची ..

वाट पाहत होते रे ..
मी तुझ्या प्रेमाची
माझ्या जळणाऱ्या मनाला
त्यात चिंब भिजवण्याची ..

वाट पाहत होते रे ..
तुझ्या शेवटच्या भेटीची
ठाऊक आहे तू येणार नाहीस
पण तरीही वाट पाहतेय तू स्वतःहून परतण्याची ...

कोमल .............११/४/१०

No comments:

Post a Comment