Total Pageviews

Tuesday, April 20, 2010

कुणासाठी ......

हि रात चांदण्यांनी
पांघरली कुणासाठी ......
हि निशब्द शांतता
पसरवली कुणासाठी ......
हा बेधुंद वारा
अडवला कुणासाठी ......
हा अंधार दाट
केला कुणासाठी ......
हे आभाळ आज
दाटले कुणासाठी ......
मी आज एकटी
चालले कुणासाठी ......
हि ओसाड वाट
थांबली कुणासाठी ......
ते अश्रू आज
सांडले कुणासाठी ......
हास्य मी माझे
हरवले कुणासाठी ......
आठवणीत मी
घुटमळले कुणासाठी ......

कोमल .................२०/४/१०

No comments:

Post a Comment