Total Pageviews

Sunday, April 11, 2010

तुला कधी जमलंच नाही ........


मैत्री म्हणजे काय ती तू ओळखलीच नाही
निस्वार्थ, निरपेक्ष नात्यांची किंमत तू कधी ठेवलीच नाही ..

विश्वास म्हणजे काय तो तू जपलाच नाही
दिलेल्या शब्दाला तू कधी जागलाच नाही ..

त्याग म्हणजे काय तो तुला कळलाच नाही
निस्वार्थ मनाने तो तू कधीच केलाच नाही ..

आपुलकी म्हणजे काय ती तू कधी जाणलीच नाही
निर्मळ जिव्हाळा तू कधी जपलाच नाही ..

प्रेम म्हणजे काय ते तू कधी जाणलेच नाही
निस्वार्थपणे कसं द्यायचं हे तुला कधी जमलंच नाही ..

जबाबदाऱ्या म्हणजे काय त्या तू कधी निभावल्याच नाही
स्वतःशिवाय कधी तू कोणाचा विचार केलासच नाही ..

आयुष्य म्हणजे काय हे तू जगलासच नाही
ऊन-पावसाचा खेळ तुला कधी कळलाच नाही ..

कोमल ...................११/४/१०

No comments:

Post a Comment