Total Pageviews

Saturday, April 3, 2010

निरोप ........

विखरून गेले शब्द
गोठलेल्या भावना
अंतरातली शांत
अस्वस्थता !!

आर्त हळव्या जीवाची
निशब्द झाली व्यथा
खोट्या विश्वासाची
फुकाची चिंता !!

कशाला हवी नाती
उगाचच भीती
उद्या डोळे उघडल्यावर
हरवण्याची !!

नकोच तो लळा
ओल्या जीवाचा हळवा
निरोप घेताना
जीव घेई !!

तरीही घुटमळते
वाट हरवलेली
आठवणीत तुझ्या
अजूनही !!

कोमल ........................१/४/१०

No comments:

Post a Comment