Total Pageviews

Thursday, April 29, 2010

नाही मी आता नाही थांबणार ...


नाही मी आता नाही थांबणार ...
अशीच चालत पुढे जाणार ...

ज्यांना सोबत केली
त्यांच्या अश्रुंनीच ओंजळ भरली
आता मी ती ओंजळ रिकामी करणार ...
नाही मी आता नाही थांबणार ...

दुसर्यांच्या हास्यात शोधले मी नेहमीच स्वतःला
त्या हास्यात माझेच हास्य मावळले कुठेतरी
आता मी माझेच हास्य शोधणार ...
नाही मी आता नाही थांबणार ...

प्रत्येकाचे दुःख मी आपले मानले
त्या दुःखातच मी गुंतून गेले
आता मी सारेच दुःख दूर सारणार...
नाही मी आता नाही थांबणार ...

वाट पहिली मी नेहमीच दुसर्यांची
त्यात माझीच वाट कुठेतरी हरवली
आता मी माझीच वाट शोधणार ...
नाही मी आता नाही थांबणार ...

तुटतील नाती म्हणून मी घाबरत होते
त्या नात्यांचाच अंत मी आज पाहिला
आता मी नाही कोणतीही नाती जपणार ...
नाही मी आता नाही थांबणार ...

थकले मी माझी बाजू मांडताना
पण माझ्या मनाची पर्वा नव्हती कुणाला
आता मीच माझ्या मनाला जपणार ......
नाही मी आता नाही थांबणार ...

नाही जमलं कधी प्रेम सिद्ध करायला
त्या प्रेमानेच मला अनेक शिक्षा दिल्या
आता मी भावनांना असंच दडवून ठेवणार ........
नाही मी आता नाही थांबणार ...

दुटप्पी हे जग सारे
स्वार्थाचीच कळे त्यांना भाषा
आता मी हि त्यांना माझी भाषा शिकवणार ...
नाही मी आता नाही थांबणार ...

कोमल ..............................३०/४/१०

No comments:

Post a Comment