Total Pageviews

Sunday, April 25, 2010

कोणीतरी असावं जोडीला


कोणीतरी असावं जोडीला
रात्रभर जागत सोबतीला ....

कोणीतरी असावं जोडीला
गप्पांचा फड रंगवायला ...

कोणीतरी असावं जोडीला
सुरात सूर मिसळवायला ....

कोणीतरी असावं जोडीला
मनापासून हसायला ...

कोणीतरी असावं जोडीला
एकांतात आसव गाळायला...

कोणीतरी असावं जोडीला
उगाचच वाद घालायला ...

कोणीतरी असावं जोडीला
पावसात एकत्र भिजायला

कोणीतरी असावं जोडीला
एकाच कपातील चहा प्यायला

कोणीतरी असावं जोडीला
वाळूतून चालायला ....

कोणीतरी असावं जोडीला
आयुष्यभर साथ द्यायला ....

कोमल .............२६/४/१०

No comments:

Post a Comment