Total Pageviews

Tuesday, April 27, 2010

ती एक रातराणी


ती एक रातराणी
नाजुकशी, निरागस
सुगंधान सर्वांना बेधुंद करणारी.......

ती एक रातराणी
कोणाच्या तरी प्रतीक्षेत
रोज न चुकता फुलणारी........

ती एक रातराणी
घाव सोसूनही
खूप प्रयत्नाने उमलू पाहणारी .........

ती एक रातराणी
थोडी अल्लड पण
मनापासून हवीहवीशी वाटणारी .........

ती एक रातराणी
सर्वांच्या हृदयाची राणी
आयुष्य तिचे फक्त एका रात्रीची कहाणी ...........

कोमल .....................२१/४/१०

No comments:

Post a Comment