Total Pageviews

Wednesday, April 14, 2010

बंध......

बंध मैत्रीचे
नकळत जपलेले ll

बंध आठवणींचे
ऊरात लपलेले ll

बंध भावनांचे
मनात दडलेले ll

बंध नात्यांचे
नशिबाने लाभलेले ll

बंध प्रीतीचे
विश्वासाने बांधलेले ll

कोमल ....................१४/४/१०

No comments:

Post a Comment