Total Pageviews

Tuesday, March 30, 2010

जे सांगायचंय ते सांगून टाक ...


जे सांगायचंय ते सांगून टाक ...

गोठलेल्या मनाला वितळवून टाक
साचलेल्या शब्दांना विखरून टाक
जमेल जसं वाटेल तसं तुझ्या भावना मांडून टाक
जे सांगायचंय ते सांगून टाक ...

भरकटलेल्या विचारांना दिशा देऊन टाक
अर्थहीन स्वप्नांना सोडून टाक
उरलेल्या विश्वासाने मनाला मोकळ करून टाक
जे सांगायचंय ते सांगून टाक ...

अंधारलेल्या वाटा आता उजळून टाक
नवीन स्वप्नांना पंख देऊन टाक
प्रेमाने आयुष्य व्यापून टाक
जे सांगायचंय ते सांगून टाक ...

कोमल ............................३१/३/१०

No comments:

Post a Comment