Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

आयुष्य असाव.........

आयुष्य असाव समुद्रासारख
अथांग, खोल पसरलेलं
तरीही किनाऱ्याशी जोडलेलं....

आयुष्य असाव समुद्रासारख
कधी शांत तर कधी खवळलेल....

आयुष्य असाव समुद्रासारख
कुठेतरी नभाला भिडलेलं....

आयुष्य असाव समुद्रासारख
तक्रार न करता सर्वांना
आपल्यात सामावून घेणार....

आयुष्य असावे समुद्रा सारख
सुख दुःखांच्या शिम्पल्यांनी सजलेलं....

आयुष्य असावे समुद्रा सारख .....
संघर्षाच्या लाटांनी जपलेलं.....

कोमल

No comments:

Post a Comment