Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

सुखाची व्याख्या...........


सुखाची व्याख्या अजून जमली नाही मला
दुःखाचीच किनार लाभली बऱ्याचवेळा....

कधी मागितली नाही मी पैशाची खाण
परवा नाही हो जरी झिजली माझी वहाण...

जमवतेय अजूनही घरट्यासाठी काडी-काडी
नाही मागितली हो मी कधी मी बनारसी साडी....

लागत नाही हो मला नेहमी पंचपक्कानाचे ताट
साध्या डाळ भाताचीच मी पाहत असते वाट....

नको आहे मला भेटवस्तूंची खैरात
एखादा गुलाबच पुरेसा मला...

नको आहे मला प्रेमाचा दिखावा
मनापासून सोबत करणारा साथीच हवा...

तरीही येत नाही दया देवाला
अजूनही सवड नाही आहे त्याला....

मग तुम्हीच सांगा कशी जमणार मला सुखाची व्याख्या
कारण अजूनही दिसतात सगळ्याच गोष्टी सारख्या....

परिस्थिती बदलेल कधीतरी हीच आहे आशा
माझ्या धीराने देवालाच येईल कधीतरी निराशा...

कोमल ...................१६/३/१०

No comments:

Post a Comment