Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

आठवणी ....


आठवणी ....

ग्रिष्मातल्या उन्हासारख्या
चटका देऊन जाणाऱ्या .....

श्रावनातल्या पावसासारख्या
चिंब भिजवून टाकणाऱ्या.....

काल्या गडद सावलीसारख्या
सतत सोबत करणाऱ्या ......

गोड सुंदर स्वप्नासारख्या
डोळे उघडल्यावर नाहीशा होणाऱ्या .....

मनाच्या कोपर्यात जपलेल्या
अचानक कधीतरी उचंबळून येणाऱ्या .....

कालाच्या ओघात पुसत झालेल्या
नकळत डोळे पाणावणाऱ्या.....

कोमल ......४/१/१०

आठवणी ......

गर्दीत हरवलेल्या
धुरकट झालेल्या
तरीही डोळे पाणावणाऱ्या .....

नकळत आलेल्या
मार्ग चुकलेल्या
तरीही मनात जागा मिळवणाऱ्या......

नको असलेल्या
सतत पाठलाग करणाऱ्या
तरीही न चुकता रोज भेटणाऱ्या .....

चोर पावलाने येणाऱ्या
मनाचा ताबा घेणाऱ्या
मनामध्ये कायम वास्तव करणाऱ्या ......

सहज आलेल्या
नकळत स्मित फुलवणाऱ्या
आणि नेहमी हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या .....

कोमल..........४/१/१०

आठवणी ........

गोड मधाच्या थेंबासारख्या,
सुखावून जाणाऱ्या .....

मंद थंडगार वाऱ्यासारख्या,
बेधुंद करणाऱ्या ......

उष्ण तप्त सूर्यासारख्या,
चटका देऊन जाणाऱ्या ......

कडू कारल्याच्या फोड़ीसारख्या,
सगळच बेचव करणाऱ्या .......

दाट गडद सावलीसारख्या,
सतत पाठलाग करणाऱ्या ....

मंद मधुर संगीतासारख्या
नकळत गुणगुणल्या जाणाऱ्या .....

गुंगवून टाकणाऱ्या पुस्तकासारख्या,
मंत्रमुग्ध करणाऱ्या ......

मस्त मजेत डुलणाऱ्या फुलासारख्या,
नकळत हसवणाऱ्या......

कोमल .........४/१/१०

No comments:

Post a Comment