Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

नाते ......

नाते

कधी क्षणभंगूर तर
कधी चिरकाल टिकणारे
न मागताच सोबत करणारे ...

कधी सुखदुखाची देवाण-घेवाण
तर कधी वाटतो आपलेपणा खास
दूर असुनही जवळ असल्याचा विश्वास ...

कधी हसवणारे कधी रडवणारे
चुकीच्या गोष्टींवर रागवणारे
कधी समजूत घालणारे तर कधी समजावून घेणारे ...

जरुरी नाही की ते असावे रक्ताचे
फ़क्त असावे निस्वार्थ आपुलकीचे
सहजच जुळणारे अन कायम सोबत करणारे ...

कोमल...............१५/१२/०९

No comments:

Post a Comment