Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

नाती .......काही चारोळ्या ........

ही नाती खुप
विचित्र असतात
गुंता सोडवताना ती
आणखीनच गुंतत जातात
.............................
काही नाती कधी
कळतच नाही
समजून घेउनही ती
कधी उमजतच नाही
..................
नात्यांमध्ये असावा
लागतो विश्वास
नाहीतर त्यात
उरत नाही काहीच खास
.........................
नाती असतातच मुळी खास
त्यांच्यामुलेच तर असते
आपल्याला जीवनामध्ये
जगण्याची आस
............................
कोमल

नाती कधी प्रेमाची
तर कधी निखळ मैत्रीची
स्वार्थ नसलेल्या
निर्मळ मनाची ..........

नाती आपलेपणाची
नाती हळव्या मनांची
नाती खास जपलेल्या
अनमोल क्षणांची .....

नाती बिनरक्ताची
अनोळखी चेहऱ्यांची
कधी सहजच जपलेल्या
निशब्द भावनांची ............

नाती जुळतात
आपलेपणाने
अन वाढतात
ती विश्वासाने ........

नाती जोडतात
भावबंध
दरवळतो त्यात
ऋणानुबंध ........

नाती नाही देत
केवळ साथ सुखात
ती देतात आधार
न मागता दुःखात ........

काही नाती असतात
क्षणभर साथ देणारी
तर काही आयुष्यभर
ऋणानुबंध जपणारी ........

नात्यांना नसते केवळ
सुखाची किनार
दुःखातही ती
होतात बहारदार ........


कोमल .................१/३/१०

1 comment: