Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

अजूनही तशीच आहे .....

अजूनही तशीच आहे ..........
ती फुललेली रातराणी
सुगंधान तिच्या मोहून घेणारी

अजूनही तशीच आहे ..........
ती मंद ज्योत तेवणारी
प्रतीक्षेत तुझ्या जागी राहणारी

अजूनही तशीच आहे ..........
तुझी ती बेधुंद गाणी
अन त्या वर्षावात मी भिजणारी

अजूनही तशीच आहे ..........
हि धुंद रात दिवाणी
अन प्रीत आपली त्यात फुलणारी

कोमल .....................७/३/१०

No comments:

Post a Comment