Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

दूर त्या किनाऱ्यावर......


दूर त्या किनाऱ्यावर
आजही मी उभी आहे
वाट पाहत तुझी निरंतर ...........

परतीचे वचन देऊन गेलास
पण अजूनही नाही परतलास .......

चातकासारखी तुझी वाट
पाहून थकले रे मी आता.........

आधी तर तू परत येण्याची होती खात्री
पण आता तू मलाच विसरण्याची वाटते भीती .......

आता तर तू सोडून जाण्याचीच करतोस भाषा
कधी परतशील हि मावळली अशा.........

नाही रे कधी मागितले तुज जवळ चंद्र तारे
फक्त तुझा थोडासा सहवास मलाही हवा रे ........

पण आता नाही मागणार तुजवळ काही
माहित आहे, तुला माझ्यासाठी वेळ नाही ........

पाहू ! असेल जर नशिबात तर भेटू परत
मी वाट पाहत आहे तुझी निरंतर ...........

कोमल ...............१८/१/१०

No comments:

Post a Comment