Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

नशिबाचे खेळ........

आजकाल हे रोजचच झालाय
मी रोज फक्त स्वतःशीच बोलायचं
स्वतःशीच भांडायचं अन मग स्वतःवरच रागवायचं
का? कशाला? कुणासाठी? कशासाठी?
नाही सापडत आजकाल हि कारणही ........
थकले आहे मी उत्तर शोधून पण सापडलं नाही कधी
सगळा पसारा सांभाळताना वेळही कमी पडतो
अन जेव्हा मिळतो तेव्हा तो स्वतःलाच समजून घेण्यात जातो
कुठ चुकतंय का? काही हरवल तर नाही ?
खूप शोधाल पण सापडत नाही काही
अजून किती दिवस अस स्वतःसोबत बोलायचं ?
का हे आयुष्य असच जायचं ?
आयुष्य असच दुसर्यांना समजून घेण्यात जायचं
अन स्वतःला मात्र हळूहळू विसरायचं
दुसऱ्याच्या आनंदात स्वतःला पहायचं
अन आपल्या मनातील दुःखांना तसंच सोडून यायचं
कदाचित हेच आहेत आपल्या नशिबाचे खेळ
जिथे बसत नाही कशाचाच ताळमेळ

कोमल ......................११/२/१०


नशिबाने मांडले आहेत अजबच खेळ
सारेच जुने तरीही देतो रंग रूप नवे
विषय तेच चोथा झालेले
तरीही अजूनही चघळले जाणारे
आता प्रश्न जरी बदलले
तरी उत्तर मात्र सापडत नाहीत
अन copy करण्याचा तर chance च नाही
इथेही असते नापास होण्याची भीती
अन पास होण्याची तर नाही शाश्वती
बघू कधीतरी समजतील याचेही नियम
शेवटी हा सुद्धा एक खेळच, सांभाळू आपला संयम

कोमल ............................११/२/१०

No comments:

Post a Comment