Total Pageviews

Thursday, March 25, 2010

काही सांगशील का मला ?


काय चाललाय काही सांगशील का मला ?
तुला नक्की काय हवंय काही बोलशील का मला ?
माझे प्रेम तुला कळत नाही
कि न कळण्याचे नाटक करतोस ?
अरे तुला कळत कसं नाही
यामुळे माझा जीव किती जळतो .........
आजपर्यंत कधी बोलले नाही
मी हि माझ्या मनाची व्यथा
पण याचा अर्थ असा नाही
कि मला मांडताच येत नाही माझी कथा .........
आवडत नाही रे मला स्वतःला असा मांडण
किती तरी वेळा सांगितलं पण तुला ते नाही कधीच कळलं
कळत नाही हि चूक आहे का तुझी
कि प्रत्येक वेळी तुला समजून घेणाऱ्या माझी ?

कोमल ....................६/३/१०No comments:

Post a Comment