Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

शब्दांनी तुझ्या ......


घुसमटलेला श्वास
अन दाटलेला कंठ
शब्दांनी तुझ्या ......

गोठलेले क्षण
अन घायाळ मन
शब्दांनी तुझ्या ......

रोजचीच पाऊलवाट
घुटमळली आज
शब्दांनी तुझ्या ......

अंधुक प्रकाश
दाटले आभाळ
शब्दांनी तुझ्या ......

मूक प्रतिसाद
डोळ्यांनीच दिला
तरीही न जाणला
शब्दांनी तुझ्या ......

आज हरले मी
कोसळले मी
नाही सावरले
शब्दांनी तुझ्या ......

कोमल .................२७/२/१०

No comments:

Post a Comment