Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

एक जळकी सिगरेट ........

हि कविता मी स्मोकिंग ला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही केली आहे. लोक या विषाच्या आहारी का जातात याचा फक्त एक शोध घेण्याचा हा प्रयत्न होता. स्मोकिंग हे आपल्या प्रतिष्ठेसाठी किंवा आपले त्रास, दुःख विसरण्यासाठी उत्तम उपाय आहे असे बऱ्याच जणाना वाटत पण हे सगळ तात्पुरत आहे हे त्यांना कळत नाही.


जेव्हा सगळे माझ्याशी भांडले
माझ्यापासून खूप दूर झाले
आपले म्हणवणारेही जेव्हा सोडून गेले
तेव्हा माझ्यासोबत फक्त होती
माझी एक जळकी सिगरेट ........

ज्यांच्यासाठी अपमान सोसला
ज्यांच्यामुळे रात्री जाळल्या
तेच माझे स्वार्थी सोबती जेव्हा
माझ्यावरच उलटले
तेव्हा माझ्यासोबत फक्त होती
माझी एक जळकी सिगरेट ........

जेव्हा विचारांनी झालो होतो हैराण
मनाच्या चिंद्या झाल्या होत्या पार
कुजक्या गोष्टींनी डोक जेव्हा व्यापल होते
तेव्हा माझ्यासोबत फक्त होती
माझी एक जळकी सिगरेट ........

जिच्यासाठी केला होता रात्रीचा दिवस
जिच्यासाठी भांडलो होतो मित्रांशी एक दिवस
तीच जेव्हा मला अंधारात सोडून गेली एकटे
तेव्हा माझ्यासोबत फक्त होती
माझी एक जळकी सिगरेट ........

आता नसतो मी कोणाहीमध्ये
हरवलेला असतो मी माझ्यातच नेहमी
तेव्हा कोणीही सोबत नसलं तरीही
आता माझ्यासोबत मात्र असते
माझी एक जळकी सिगरेट.......

कोमल ..................१४ / २ /१०No comments:

Post a Comment