Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

भास ...


सहजच सुचलेले अन काही अनुभवलेले भास .......

भास .........
अंधाराचा
दाट गडद सावलीचा
भास .........
भीतीचा
अंधारलेल्या डोहाचा
भास .........
सावलीचा
सतत पाठलाग करणारा
भास .........
एकटेपणाचा
गर्दीतही अस्वस्थ करणारा
भास .........
आपलेपणाचा
मनाला दिलासा देणारा
भास .........
विश्वासाचा
मनाला आधार देणारा
भास .........
नात्यांचा
जिव्हाळ्याचा, आपुलकीचा
भास .........
यशाचा
अपयशातून मार्ग दाखवणारा
भास .........
देवाच्या अस्तित्वाचा
नवी उर्मी देणारा
भास .........
मोठ्यांच्या आशीर्वादाचा
पंखात बळ देणारा
भास .........
माझ्याच अस्तित्वाचा
हे गूढ उकलण्याचा

कोमल.................२६/१/१०

भास ........
तुझ्या मैत्रीचा
खंबीर आधार देणारा
भास .........
तुझ्या सोबतीचा
मनाला उभारी देणारा
भास .........
तुझ्या स्पर्शाचा
मन मोहरून टाकणारा
भास .........
तुझ्या आवाजाचा
शांततेतही घुमणारा
भास .........
तुझ्या प्रीतीचा
माझ्या अस्तित्वाला अर्थ देणारा
भास .........
तुझ्या विरहाचा
मन अस्वस्थ करणारा

कोमल ................२६/१/१०

भास .........
कोंडलेल्या शब्दांचा
भास .........
अस्वस्थ मनाचा
भास .........
सुकलेल्या अश्रूंचा
भास .........
कोमेजलेल्या हास्याचा
भास .........
अंधारलेल्या दिशांचा
भास .........
अगतिक आत्म्याचा
भास .........
हरवलेल्या आत्मविश्वासाचा

कोमल ...............२९/१/१०

भास ........
तू असण्याचा
जवळच
भास ........
तू नसण्याचा
माझ्यासोबत
भास ........
तू येण्याचा
नकळत
भास ........
तू जाण्याचा
सहजच
भास ........
तुझ्या आवाजाचा
शांततेत
भास ........
तुझ्या हसण्याचा
मनापासून
भास ........
तू जवळ असण्याचा
माझ्यासोबत
भास ........
तुझ्या अस्तित्वाचा
हवाहवासा वाटणारा

कोमल ............२९/१/१०

भास .........
नजरेचा
अंगार फेकणारा
भास .........
नजरेचा
मनाला जाळणारा
भास .........
नजरेचा
आगीशिवाय पोळणारा
भास .........
नजरेचा
क्रूरपणे हसणारा
भास .........
नजरेचा
किळस आणणारा
भास .........
नजरेचा
जिवंतपणीच मारणारा

कोमल ...........३०/१/१०

भास .......
सुखद स्पर्शाचा
तुझ्या
भास .......
रेशमी वस्त्रांचा
तुझ्या
भास .......
गोड गाण्यांचा
तुझ्या
भास .......
खळाळून हास्याचा
तुझ्या
भास .......
मोहक सुगंधाचा
तुझ्या
भास .......
मिठीत विसावण्याचा
तुझ्या

कोमल ...........३०/१/१०

भास...........
हसणाऱ्या चंद्रकोरीचा
भास...........
चोरून बघणाऱ्या चांदण्यांचा
भास...........
खाऱ्या वाऱ्याचा
भास...........
गुंजणाऱ्या लाटेचा
भास...........
रात्रीच्या शांततेचा
भास...........
फक्त आपल्या गुंतलेल्या श्वासांचा

कोमल ................३०/१/१०

भास धुराचा
जळक्या सिगरेटीचा
भास कुजका
अर्धवट जळलेल्या प्रेताचा
भास कोंडलेल्या
गुदमरलेल्या श्वासाचा
भास पावलांचा
अंधारात पळत सुटणाऱ्या
भास पानांचा
शांतता भंग करणाऱ्या
भास अस्तित्वाचा
अदृश्य सावलीचा
भास घामाचा
भीतीने दारारून फुटलेला

कोमल ...................१५/२/१०

No comments:

Post a Comment