Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

नियती......

नियती......


कुणी न जाणले रूप हिचे
पण वेळोवेळी अस्तित्व दाखवते
तीच घडवते, तीच बिघडवते
तुटलेल्या नात्यांना तीच जुळवते
न मागता सर्व काही देते
अन जास्तीचे ओरबडून नेते
कधी निसटलेल्या क्षणांना जुळवते
तर काही आठवणी पूसटही करते
कुठून येते अन कुठे जाते
कोणी न जाणला मार्ग हिचा
पण योग्यवेळी आयुष्यात बदल घडवते
कदाचित ह्यालाच म्हणतात नियती !!

कोमल ...................१८/१२/०९

No comments:

Post a Comment