Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

सहजच वाटल !!!

सहजच वाटल !
स्वतःशीच थोड बोलाव मनापासून
अन थोड रागवाव चुकीच्या गोष्टींवर
मग काढावी समजूत स्वतःलाच कवेत घेउन ...

सहजच वाटल !
थोड हसून घ्याव स्वतःवरच मनापासून
अन नकळत रडूनही घ्याव काही आठवणीवर
मग पुसावे स्वतःचेच डोळे...

सहजच वाटल !
जरा दूर फिरून याव स्वतःबरोबर
अन मग घालवावा थोडा वेळ विचारात
मग मिटून जुन्या गोष्टी याव परत माघारी ....

सहजच वाटल !
जरा गुन्ता सोडवू मागील जमाखार्चांचा
काय गमावल अन काय कमावल याचा आढावा घेऊ
मग उरलेल्या बाकीसह नवीन आयुष्य जगू...

सहजच वाटल !
अजुन किती करायचे स्वतःचेच लाड
जरा आजुबाजुलाही पाहू
अन त्यांच्याही सुखदुखात त्यांना सोबत करू .......

कोमल .......... १५/१२/०९

No comments:

Post a Comment