Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

तुझ जाण.....

तुझ जाण मनाला हुरहूर लावून गेल
अन तू मागे वळून एकदाही नाही पाहिलस....

थांबले होते मी तिथेच वेड्या आशेने
अन मग मनात घर केल निराशेने .....

कधी विचारलसही नाही मी कशी आहे ?
तुला काय म्हणा त्याच, आतातर आपली ओळखही नाही ....

आता गर्दीतही एकट वाटत
अन अंधारही जवळचा भासतो ....

खोट बोलण मला कधी जमलाच नाही
अन तू खर कधी सांगितलसच नाही...........

कस बोलून गेलास रे तू यात फायदा नाही तुझा ?
मोजूनमापून प्रेम नाही जमल मला हा काय आहे दोष माझा ?

वाटल नव्हत कधी तू असा निर्दयी असशील
अचानकच मला अस अर्ध्या वाटेत सोडशील ...........

कोमल .....................४/२/१०

No comments:

Post a Comment