Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

प्रेम ..............काही चारोळ्या ......


प्रेम नाही हा नुसताच
शब्दांचा खेळ
येथे जमवावा लागतो
भावनांचा ताळमेळ ......

प्रेमाच्या या खेळात
हार-जीत नसते
कधीतरी आपणही हरून
समोरच्याला जिंकायचे असते .....

'माझ तुझ्यावर प्रेम आहे '
हे बोलण खूप सोप्प असत
पण हेच प्रेम शेवट पर्यंत
जपण फारच कठीण असत .........

प्रेमाची सुरवात अगदी
नकळतच होते
एकमेकांशी बोलताना
मन गुंतत जाते ...........

प्रेमात जेव्हा
वाढतो विश्वास
तेव्हा हे नाते
बहरते खास .....

प्रेमात जेव्हा होऊ
मनापासून एकरूप
दोन जीव जातील
तेव्हा एकमेकांत सामावून ...........

प्रेमाला नाही माहित
काहीही फायदा
इथे एकमेकांना जीवापाड
जपण्याचा असतो मूक वायदा .........

कधीतरी प्रेम
करून तर पहा
आठवणींच्या हिंदोळ्यावर
झुलून तर पहा ......

प्रेम जेव्हा
होते निस्वार्थ
तेव्हाच मिळतो
आयुष्याला गोड अर्थ .....

प्रेमाला नसतो
कोणताही रंग
जो पडतो यात
तो होतो दंग ......

प्रेमाच्या कुपीतून
दरवळतो सुगंध
अन क्षणभर हे
मनही होते बेधुंद .........

प्रेमावर लिहू
तेवढ आहे कमीच
चला आता तुम्हीही
व्हा यात सामील ...........

कोमल .............१/३/१०

No comments:

Post a Comment