Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

स्पर्श एक अनुभूती ............


स्पर्श मायेचा
थरथरत्या हातांचा ll

स्पर्श हळवा
दाटलेल्या कंठाचा ll

स्पर्श आधाराचा
खंबीर मनाचा ll

स्पर्श प्रेमळ
हवाहवासा वाटणारा ll

स्पर्श कोरडा
गोठलेल्या मनाचा ll

स्पर्श ओला
भिजलेल्या आसवांचा ll

स्पर्श हळुवार
रोमांच फुलवणारा ll

स्पर्श किळसवाणा
विकृत मनाचा ll

स्पर्श शेवटचा
निरोप घेणाऱ्या हातांचा ll

कोमल ....................२१/२/१०

No comments:

Post a Comment