Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

अजूनही तशीच आहे ............


अजूनही तशीच आहे ............
मी अन तुझी आठवण

अजूनही तशीच आहे ............
ती जागा जेथे भेटलो होतो आपण

अजूनही तशीच आहे ............
तू दिलेली ती गुलाबी, सुगंधी पत्र

अजूनही तशीच आहे ............
उध्वस्त अन हरवलेली मी

अजूनही तशीच आहे ............
माझी अचेतन काया,
शेवटची घटका मोजत तू परतण्याची वाट पाहत

कोमल...............१६/२/१०No comments:

Post a Comment