Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

पहाट...

पहाट...
सुगंधाची
उमलत्या कळ्यांची ll
पहाट ...
मंजुळ स्वरांची
चिमुकल्या किलबिलाटांची ll
पहाट ...
गंभीर घंटानादाची
अभंग अन श्लोकांची ll
पहाट ...
उद्याची
उजळलेल्या दिशांची ll
पहाट ...
लगबगीची
नव्या दिवसाची सुरवात करण्याची ll

कोमल ..................२३/१/१०

No comments:

Post a Comment