Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

असं का होत ?

असं का होत ?

चुका नसताना ऐकून घेतो
गुन्हा नसताना शिक्षाही भोगतो .........

मनापासून प्रेम करूनही व्यक्त नाही करत
ठरवूनही विचारांचा गुंता नाही सुटत ..........

प्रयत्न करूनही यश नाही मिळत
अमाप पैसा असूनही झोप काय हे नाही कळत ........

अनोळखीही कधीतरी दुःख वाटून घेतात
तर कधी आपलीच माणसे नकळत रडवतात ..........

आपण खर बोलूनही होतो विश्वासघात
मग सगळीच स्वप्न डोळ्यादेखत जळतात त्यात .........

दुसऱ्यांना समजून घेताना वगळतो स्वतःलाच
अन मग त्याचाही दोष देतो दुसऱ्यालाच........

आपल म्हणवणारी बरीच जण असतात
पण गरज असते तेव्हा सोबत कुणीच नसतात .........

आयुष्याचे प्रश्न सोडवताना वेळ कमी पडतो
अन एकाचे उत्तर मिळाले कि आयुष्य आपला प्रश्नच बदलतो .........
असं का होत?

कोमल
कोमल ...................४/३/१०

No comments:

Post a Comment