Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

जमलं तर येऊन जा ..........


जमलं तर येऊन जा ..........
माझ्याशी थोड प्रेमाने बोलून जा

जमलं तर येऊन जा ..........
हलकास स्मित तरी देऊन जा

जमलं तर येऊन जा ..........
जुन्या आठवणी उजळून जा

जमलं तर येऊन जा ..........
आपली ती जुनी जागा पाहून जा

जमलं तर येऊन जा ..........
तुला पाहून माझे पाणावलेले डोळे पाहून जा

जमलं तर येऊन जा ..........
माझी शेवटची भेट तरी घेऊन जा

कोमल ..............१५/२/१०

No comments:

Post a Comment