Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

कधीतरी सहज येऊन जा ........


कधीतरी सहज येऊन जा ........
श्रावणातल्या सरीसारख बरसून जा

कधीतरी सहज येऊन जा ........
ग्रीष्मातल्या उन्हासारख प्रेमानेच थोडस रागवून जा

कधीतरी सहज येऊन जा ........
शरदातल्या चांदण्याप्रमाणे माझे आयुष्य उजळून जा

कधीतरी सहज येऊन जा ........
शिशिरातल्या थंड वाऱ्याप्रमाणे माझे अश्रू गोठवून जा

कधीतरी सहज येऊन जा ........
माझ्या जखमांवर हळुवार फुंकर घालून जा

कधीतरी सहज येऊन जा ........
अन तुझ्यात मला विरघळवून जा

कधीतरी सहज येऊन जा ........
माझ्या स्वप्नांना विश्वासाची वाट दाखवून जा

कोमल .......................१६/२/१०

No comments:

Post a Comment