Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

एक कळी........


ती अशीच एक
अल्लड कळी
थोडीशी गोड
अन थोडीशी खुळी ll

रडताना कधी तिला
पाहिले नाही
पण दिवसरात्र ती
फक्त हसतच राही ll

ती वेडी कळी
एक दिवस प्रेमात पडली
दिवसरात्र फक्त
त्याच्या विचारात गुंतली ll

किती समजावलं तिला
कधी प्रेमात पडू नकोस
आपल सुख कधी अस
हरवू नकोस ll

पण तरीही ती
हरवली आकंठ प्रेमात
अन एकदिवस त्याने
केला तिचा घात ll

जो होता
तिचा श्वास
त्यानेच तोडला
होता तिचा विश्वास ll

खचली ती पार
कोलमडून गेली
त्याच्या आठवणीत
दूर निघून गेली ll

असते तिची नजर
दूरवर हरवलेली
कसल्यातरी विचारात
गुंतलेली ll

मला पुन्हा पहायचंय
तिला हसताना
फुलांसमवेत
मजेत बागडताना ll

हरवून गेलेले क्षण
काही परत येत नाही
मग कशाला आपल मन
त्यावर विचार करत राही ll

उठ ग परत !
अशी बसू नकोस येथे
दूरवर जायचं तुला
अशी थांबू नकोस तेथे ll

काही चुकीच्या गोष्टींसाठी
का कुणी आयुष्य गमवायचं
कशाला त्या मुर्खासाठी
आपल अस्तिव मिटवायचं ll

आज ती कळी
बरीच सावरली आहे
पुन्हा एकदा ती
फुलांमध्ये हरवली आहे ll

कोमल ......................१७/१/१०

No comments:

Post a Comment