Total Pageviews

Tuesday, March 30, 2010

कधीही कुठेही.....


किंमत ...
किती स्वस्त शब्द ...
सर्रास वापरला जाणारा ....
कधीही कुठेही

प्रेम ...
किती सोप्पा शब्द ...
कुणालाही बोलला जाणारा
कधीही कुठेही

विश्वास ...
किती जड शब्द ...
सहज मोडला जाणारा
कधीही कुठेही

आठवण ...
किती गोड शब्द ...
नकळत चेहऱ्यावर हास्य फुलवते
कधीही कुठेही

मन ...
किती नाजूक शब्द ...
जीवापाड जपावे लागते
कधीही कुठेही

मैत्री ...
किती प्रेमळ शब्द ...
रक्ताच्या नात्यांपेक्षाही जीव लावणारे
कधीही कुठेही

आयुष्य ...
किती सुंदर शब्द ...
मनापासून जगायला शिकवणारे
कधीही कुठेही

कोमल ...............................३०/३/१०

1 comment: