Total Pageviews

Sunday, March 28, 2010

अंतर...

किती अंतर आहे अजून आपल्यात....

शरीराचे कि मनाचे .....
भावनांचे कि विचारांचे ......

स्वप्नांचे कि अनुभवांचे .....
स्वभावाचे कि कृतीचे .....

गावांचे कि रस्त्यांचे ....
ओढ्याचे कि समुद्राचे .....

काळाचे कि वेळेचे ....
शब्दांचे कि स्पर्शांचे .....

अश्रुंचे कि श्वासांचे .....
मैत्रीचे कि प्रेमाचे .....

कि आहेत फक्त माझ्या
मनातील भासांचे
सगळाच गुंता आहे नुसता
कधी सुटेल का हे कोडे अंतराचे ?

कोमल ......................२९/३/१०

No comments:

Post a Comment