Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

का? कशासाठी ?

घराघरतल्या गृहिणीची होणारी मानसिक ओढाताण मांडण्याचा हा एक प्रयत्न .........

रोजच उठायचं ,
रोजच खपायच यांच्यासाठी
का? कशासाठी ?

रोजच फिरायचं यांच्यापाठी
लवकर आवारा, उठा वेळेवर
का? कशासाठी ?

यांना नसते कशाचीही फिकीर
मी मात्र सगळा वेळ घालवते यांच्यापाठी
का? कशासाठी ?

चहा काय ...कॉफी काय .....सगळ्यांच्या नानातऱ्हा
तरीही न कंटाळता पुरवते मी सगळकाही
का? कशासाठी ?

मला नाही का वाटत ......
कधीतरी मलाही उठवाव उशिरा कोणीतरी
हातात आणून द्यावा निदान एक चहा सकाळी
थोडा वेळ घालवावा स्वतःसाठी
पण याचे कुणाला काय पडले
माझे मोल त्यांनी न जाणले
आणि जाणूनही काय फरक पडणार आहे?
माझे रोजचे दिनक्रम चालूच राहणार आहेत
मी मात्र रोज स्वतःला
एकाच प्रश्न करायचा जगतेय मी,
का? कशासाठी ?

कोमल ................१५/२/१०

1 comment: