Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

पाऊलखुणा...........


पाऊलखुणा भूतकालाच्या......
आठवणीच्या अंधारात अडकलेल्या

पाऊलखुणा वर्तमानाच्या.......
वास्तवाची जाणीव करून देणाऱ्या

पाऊलखुणा भविष्याच्या.......
नवीन उषेची वाट पाहाणाऱ्या

पाऊलखुणा एकटेपणाच्या.......
गर्दीतही परक करणाऱ्या

पाऊलखुणा अंधाराच्या..........
भितीच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या

पाऊलखुणा प्रकाशाच्या.........
आशेचा किरण दाखवणाऱ्या

पाऊलखुणा अस्तिवाच्या........
स्वाभिमानाने जगायला शिकवणाऱ्या

कोमल

No comments:

Post a Comment