Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

तुझ माझ नात

तुझ माझ नात आहेच मुळी खास
कारण त्यात भरला आहे मनापासून विश्वास

अंतरान काही फरक पडत नाही
मी नेहमीच तुजसोबत राहीन

प्रत्येक वळणावर तुझी सोबत लागते
नाहीतर हि वाटही मला कंटाळवाणी भासते

तो चंद्रही फार छान दिसतो
जेव्हा तू मजसोबत असतोस

बघ !! हा प्रवास होईल अजून सुंदर
जेव्हा तुझी साथ राहील अशीच निरंतर....

कोमल

No comments:

Post a Comment