Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

अंधार...

तोच रोजचा अंधार
घुसमटलेला श्वास मनाचा .....
हरवलेली दिशा, सुटलेली आशा
भेसूर आवाज शांततेचा .......
सहनही होत नाही अन सांगताही येत नाही
संपेल कधी हि असहायता ......
पण तरीही विश्वास आहे
कधीतरी नक्कीच येईल
ती सोनेरी पहाट.....
अन मग ! नवीन आशा, उजळतील दिशा
दाखवतील वाट विश्वासाच्या

कोमल .........................८/२/१०

No comments:

Post a Comment