Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

प्रेम म्हणजे....

प्रेम म्हणजे नेमक काय असते ?
शारीरिक आकर्षण कि मानसिक ओढ.....
दुसऱ्यासाठी केलेली तडजोड
कि दोघांनी दाखवलेला समंजसपणा.......
आपलेपणाची औपचारिकता
कि एक हळुवार फुलणार नाते .....
फक्त सुखात आपलेपणा दाखवणारे
कि दुःखातही आधार देणारे ....
एकमेकांच्या कमतरता दाखवणारे
कि एकमेकांना पूर्णत्व देणारे .......
प्रेम असते का एक मळलेली तोकडी पाऊलवाट
कि विश्वासावर सुरु झालेला, न संपणारा एक प्रेमळ प्रवास....

कोमल ................९/२/१०

No comments:

Post a Comment