Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

माझ अस्तित्व शोधतेय मी .....


या जगाच्या चक्रव्युहातुन बाहेर पडून
नव्या वाटा, नव्या दिशा चाचपड़तेय मी
माझ अस्तित्व शोधतेय मी ...........

कधी अड़खळत कधी चाचपडत
कधी अंधारात तर कधी अंधुक प्रकाशात
माझ अस्तित्व शोधतेय मी ...........

कशाचीही नहीं पर्वा कुणाचीही नाही भीती
तरीही कुणालाही न दुखवता
माझ अस्तित्व शोधतेय मी ...........

कधी हरण्याची भीती तर कधी जिंकण्याची उर्मी
खुप पुढे जायचय एवढच ठरवून
माझ अस्तित्व शोधतेय मी ...........

कोमल

No comments:

Post a Comment