Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

ll आराध्य देवता ll


तू आराध्य देवता
तूच विद्येचा स्वामी
शरण आलो तुला
आता मागणे नाही काही ll

साजिरे रूप तुझे
पाहता भान हरपते
अन तुझ्या चिंतनात
मन गुंग होते ll

पुष्कळ दिलेस आम्हा तरी
आमचे मागणे संपत नाही
पण तू सोबत असलास
कि अजून लागत नाही काही ll

कारण फक्त तुझ्या अस्तित्वानेच
येतो आमच्या असण्याला अर्थ
नाहीतर या स्वार्थी जगात
सारेच आहे व्यर्थ ll

कशी रे इथे हि
लोक अशी वागतात
स्वतःला पुढे नेण्यासाठी
दुसऱ्याला खड्यात पाडतात ll

पण तुझ्यावरचा विश्वासच
आम्हाला जगायला शिकवते
अन संकटातही वाट
शोधून देते ll

तुझा आशीर्वाद असेल सदैव
सोबत हीच करतो आम्ही आशा
जी जगण्याला देईल
आमच्या नवीन दिशा ll

कोमल .....................१९/१/१०

No comments:

Post a Comment