Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

कारण ..

खरंच लागतात का हो कारण प्रत्येक गोष्टीला?

जन्माला घालताना कारण
लागत का हो आपल्या आईला ?

स्वतःचे त्रास ठेउन बाजूला कारण
लागत का हो बाबांना वाढवताना आपल्याला ?

बिनरक्ताची नाती जपताना कारण
लागत का हो आपली मैत्री टिकवायला?

कधीतरी सहज जुळलेले बंध सांभाळताना कारण
लागत का हो प्रेमात पडायला?

अन मग प्रेमात पडल्यावर कारण
लागत का हो उगाच रात्र जागवायला?

जर कधी दुरावा आला तर कारण
लागत का हो कुठेही, कधीही रडायला?

सगळा त्रास लपवत हसताना कारण
लागत का हो आयुष्य जगायला?

कोमल ............................१८/१२/०९

No comments:

Post a Comment