Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

मुखवटे ........

मुखवटे ........

कधी आनंदाचे अन दुःखाचे
प्रेमाचे तर कधी खोटेपणाचे
आपलेपणाचे तर कधी अगतिकतेचेही
निरनिराळ्या रंगांचे निरनिराळ्या ढंगांचे
जितका विचार कराल तितके कमीच असतील हे मुखवटे....

कधी स्वार्थ चढ़वती तर कधी परिस्थिति भाग पाडते
कधी त्यात बळजबरीचे हास्य तर कधी मगरीचे अश्रुही दिसते
कधी बनते ती गरज तर कधी सवयही जड़ते
जितके शोधाल तितकी कमीच पडतील कारणे,
कारण तीच चढ़वती मुखवटे
जरा नीट पहा कदाचित तुमच्याही
आजुबाजुला फिरत असतील असेच काही मुखवटे.....

कोमल ..........४/११/०९

No comments:

Post a Comment