Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

अशी का हि मुल विचित्र वागतात ?

अशी का हि मुल विचित्र वागतात ?

आधी विचार करायला भाग पडतात
नंतर जास्त विचार करू नकोस अस सांगतात

सुरवातीला खूप बोलतात
अन ओळख नसतानाही वेळ मागतात

कळत नाही यांच्या काय असत मनात
म्हणतात आधी मैत्रीने करू सुरवात

यांची तक्रार असते मुली घेतात त्यांचा फायदा
मग कशाला बोलतात मुलींशी, हा कसला तक्रारींचा नवीन कायदा?

सोबत बायको असतानाही आजूबाजूला बघतात
अन मग लवकर लग्न केल म्हणून जन्मभर रडतात

मित्राचा नवरा झाल्यावर वागण याचं बदलत
अन वरून तक्रारहि करतात, आता तू मला नाही समजत

वागण्याची यांची तऱ्हाच असते वेगळी
कारण शेवटी हि मुल असतातच सगळी सारखी

कोमल .................३१/१/१०

No comments:

Post a Comment